Odszkodowania
Odszkodowania

Odszkodowania

TRANSPORTICO ODSZKODOWANIA to firma zlokalizowana w Częstochowie, w której pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży odszkodowawczej, którzy mają na uwadze przede wszystkim dobro klienta. Nasi Przedstawiciele kontaktujący się bezpośrednio z klientem stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby już przy pierwszym spotkaniu udzielić poszkodowanemu jak najwięcej rzetelnych informacji.

Uzyskujemy odszkodowania z polis: OC, AC, NNW za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe w wyniku:

- wypadku komunikacyjnego
- wypadku w rolnictwie
- wypadku w pracy
- wypadku na chodniku, w szkole itp.
- błędów medycznych

„Wypadki chodzą po ludziach”. Stare porzekadło jest jak najbardziej aktualne i prawdziwe.
Są zdarzenia, których nie da się uniknąć, bo nie są od nas zależne. My wychodzimy naprzeciw temu wszystkiemu, starając się zadośćuczynić poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach.

Naszym głównym celem jest dotarcie do osób poszkodowanych i udzielić im pomocy rzetelnej i fachowej, czego skutkiem będzie uzyskanie odszkodowania.

Co jest bardzo istotne, to Nasi Klienci nie ponoszą na wstępie żadnych kosztów związanych z obsługą prawną, a nasze wynagrodzenie uzależnione jest od skuteczności działań i rozliczane po uznaniu roszczeń przez zakład ubezpieczeń oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania.
Taki model biznesowy sprawia, że zmierzamy w jednym kierunku: uzyskania jak najwyższej kwoty od ubezpieczyciela. Nie jest dla nas problemem spotkać się bezpośrednio w domu Klienta.

footer banner